11 de maig 2019

PUBLICACIÓ a la revista AUSTRALASIAN DENTIST


El Dr. Josep Cabratosa és coautor d'un article titulat: UTILIZATION OF CARBON FIBER AS A MATERIAL FOR PROSTHETIC FRAMEWORK OVER IMPLANTS ( Utilització de la fibra de carbó per la fabricació d’estructures sobre implants) publicat a la revista  AUSTRALASIAN DENTIST.

04 de setembre 2018

ACREDITACIÓ DEL MINISTERI DE CIÈNCIES, INNOVACIÓ I UNIVERSITATS

Amb data de 20 de juliol, el  Dr. Josep Cabratosa va ser acreditat pel Ministerio de Ciencias, Innovación y Universidades, a través de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA),  com a Professor Contractat-Doctor i com a Professor d' Universitat Privada.

15 de març 2018

XXX REUNIÓN ANUAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE PRÓTESIS ESTOMATOLÓGICA


El Dr. Josep Cabratosa assisteix a les XXX REUNIÓN ANUAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE PRÓTESIS ESTOMATOLÓGICA, celebrada a Santiago de Compostela els dies 9 i 10 de març. Les jornades es van centrar en debatre sobre:  "Innovació docent i la transferència i divulgació del coneixement a la societat".  El Dr. Cabratosa va fer una ponència sobre: “Campus virtuals i entorns digitals en la docència de Pròtesis Odontològica” Hi van participar professors de diferents universitats de l'Estat espanyol i Portugal. 

19 de juny 2017

THE 3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM: ESTHETIC, RESTORATIVE &IMPLANTS DENTISTRY

El Dr. Josep Cabratosa assisteix al Simpòsium ESTHETIC, RESTORATIVE &IMPLANTS DENTISTRY, que es fa Barcelona els dies 16 i 17 de Juny, on es van abordar les ultimes novetats en odontologia digital i cirurgia implantológica. 

19 de maig 2017

PUBLICACIÓ CIENTÍFICA a la revista THE INTERNATIONAL JOURNAL OF PROSTHODONTICS

El Dr. Josep Cabratosa és coautor d'un article científic titulat: Comparison of the Marginal Fit of Cobalt-Chromium Metal-Ceramic Crowns Fabricated by CAD/CAM Techniques and Conventional Methods at Three Production Stages (Comparació de l’ajust marginal de corones de metall-ceràmica fabricades per tècniques CAD/CAM i mètodes convencionals, en les tres etapes de producció, publicat a la revista The International Journal Of Prosthodontics.

L'objectiu d'aquest estudi va ser comparar l'ajust marginal de les corones de cobalt-crom fabricat usant motlles convencionals i el disseny / fabricació de assistit per ordinador (CAD / CAM) en tres sistemes diferents, i en les tres etapes de producció: còfia metàl·lica, després de cocció de la porcellana, i després de la cimentació.

Es va constatar que l'etapa de cocció de porcellana va millorar l'ajust marginal i que les  tècniques de CAD / CAM van presentar un millor ajust marginal que la técnica de colada convencional en totes les etapes de fabricació.

12 de maig 2017

PUBLICACIÓ CIENTÍFICA a la revista MEDICAL RESEARCH ARCHIVES.

El Dr. Josep Cabratosa és coautor d'un article científic titulat:  POLYETHERETHERKETONE (peek) AS A MEDICAL AND DENTAL MATERIAL A LITERATure review (PEEK Com material mèdic i dental. Revisió de la literatura), publicat a la revista MEDICAL RESEARCH ARCHIVES.

L'objectiu d'aquesta  revisió va ser avaluar la polieteretercetona (PEEK) com a material alternatiu al titani en casos clínics mèdics i dentals.

La literatura suggereix que el PEEK pot ser  una alternativa al titani, especialment en casos d'ortopèdia i en implantologia oral.  Tanmateix es requereixen estudis addicionals per obtenir suficient base científica per permetre el seu ús com a material permanent. 

27 de març 2017

IDS 2017 THE INTERNATIONAL DENTAL SHOW.

El Dr. Josep Cabratosa va assitir a la IDS 2017 celebrada durant 
els dies 21-25 de març, a la ciutat alemanya de Colònia.