24 de gener 2014

PUBLICACIÓ CIENTÍFICA en la revista americana JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRYEl Dr. Cabratosa es coautor d’un article d’investigació titulat: MARGINAL ADAPTATION OF ZIRCONIUM DIOXIDE COPINGS: INFLUENCE OF THE CAD/CAM SYSTEM AND THE FINISH LINE DESIGN  (Adaptació marginal de cofies de zirconia: influència del sitema CAD/CAM i del tipus de tallat marginal), que s'ha publicat a la revista americana JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY.


Aquest estudi d’investigació conclou que:
-  El desajust vertical de les còfies de zircònia es menor pels sistemes CAD/CAM  basats en un escanejat intraoral, que pels sistemes d’ escanejat  extraoral (a partir de models de guix).
- El tipus de tallat marginal te influencia en l’ajustament marginal de les còfies de zircònia quan s’utilitza un sistema d’ escanejat extraoral, però no si el sistema d’ escanejat es intraoral.
- L’ajustament marginal de les còfies de zircònia fetes a partir d’un sistema CAD/CAM intraoral es comparable al obtingut amb corones d’or i altres metalls nobles. 

07 de gener 2014

PUBLICACIÓ en la revista GACETA DENTAL

El Dr. Cabratosa es coautor de l'article: IMPRESIONES DIGITALES CON SCANBODY PARA RESTAURACIONES UNITARIAS SOBRE IMPLANTES, publicat a la revista divulgativa d'odontologia  GACETA DENTAL.


En l'article es descriuen els passos que es segueixen en la presa d'impressions per mitjans digitals (escàner intraoral).