22 de desembre 2015

PUBLICACIÓ CIENTÍFICA a la revista THE JOURNAL OF ADVANCED PROSTHODONTICS.

El Dr. Josep Cabratosa és coautor d'un article científic titulat: In-vitro development of a temporal abutment screw to protect osseointegration in immediate loaded implants (Desenvolupament in-vitro d'un cargol temporal per pilar per protegir  l'osteointegració en la càrrega immediat), publicat a la revista THE JOURNAL OF ADVANCED PROSTHODONTICS.


En aquest estudi es va dissenyar un cargol de fixació temporal que es fracturava d'una  forma controlada després de l'aplicació d'una força oclusiva suficient per produir un micromoviment crític, i així protegir la osteointegració dels implants individuals carregats immediats.

21 de desembre 2015

DIRECCIÓ DE TESI DOCTORAL

En el marc del Doctorat en Odontologia de la Universitat Internacional de Catalunya i sota la direcció del Dr. Josep Cabratosa i el Dr. Jordi Cano, va tenir lloc la  defensa de la tesi doctoral del doctorand Joan Ferré que portava per títol: " ESTUDIO IN VITRO SOBRE LA RESISTENCIA A LA FRACTURA DE CORONAS IMPLANTOSOPORTADAS UNITARIAS DE DISILICATO DE LITIO CEMENTADAS Y CEMENTO-ATORNILLADAS". 
De les conclusions destacar que:
Les corones implantosuportades de disilicato de liti monolític sigui de retenció cimentada o ciment-cargolada presenten una resistència a la fractura per càrrega compressiva vertical superior a la que pot generar la funció mandibular, per la qual cosa és una alternativa per rehabilitar tant sectors anteriors com posteriors.
 Un procés d'envelliment per termociclat de 2000 cicles no afecta la resistència a la fractura per càrrega compressiva vertical en les corones implantosuportades de disilicato de liti monolític.


18 de desembre 2015

DIRECCIÓ DE TESI DOCTORAL

En el marc del Doctorat en Odontologia de la Universitat Internacional de Catalunya i sota la direcció del Dr. Josep Cabratosa i el Dr. Santi Costa, va tenir lloc la  defensa de la tesi doctoral del doctorand Alfons Quintana que portava per títol: "
 EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD POSTURAL CON PROTECTORES BUCALES Y DIFERENTES POSICIONES MANDIBULARES UTILIZANDO UNA PLATAFORMA DE ESTABILOMETRÍA"  
De l'estudi es va concloure que:
-La posició mandibular de repòs, d'intercuspidació i la presència d'un protector bucal no tenen cap repercussió en l'estabilitat postural, en situació estàtica.
2. En situació d'inestabilitat anteroposterior, la posició d'intercuspidació i la presència d'un protector bucal, i aquest últim en major mesura, proporcionen més estabilitat postural que la posició mandibular de repòs.

3. En situació d'inestabilitat laterolateral; la posició d'intercuspidació i la presència d'un protector bucal trobem divergències entre alguns dels paràmetres estabilomètrics no quedant ben definida la influència de diferents posicions mandibulars i del protector bucal en l'estabilidad postural., en comparació de la posició mandibular de repòs.

11 de desembre 2015

DIRECCIÓ DE TESI DOCTORAL

En el marc del Doctorat en Odontologia de la Universitat Internacional de Catalunya i sota la direcció del Dr. Josep Cabratosa, el Dr. Lluís Giner  i el Dr. Jordi Cano, va tenir lloc la  defensa de la tesi doctoral  de la doctoranda Sandra Fernández que porta per títol: "RESISTENCIA A LA FRACTURA DE CORONAS DE RESINA REFORZADA Y DE CORONAS DE CERÁMICA HÍBRIDA SOBRE UN MUÑÓN DE TITANIO".
L'estudi conclou que:
  • Les corones metall-ceràmica a nivell d'un premolar presenten una resistència a la fractura superior a les corones de resina reforçada (Lava Ultimate®) i de ceràmica híbrida (Vita Enamic®), quan van ser i no van ser sotmeses a envelliment.
  • Les corones metall-ceràmica que no van ser sotmeses a envelliment van presentar una resistència a la fractura superior a les que se'ls va realitzar l'envelliment.
  • Les corones de resina reforçada i les corones de ceràmica híbrida no van veure afectada la seva resistència a la fractura quan van ser sotmeses a envelliment.
  • Les corones metall-ceràmica van presentar fractura només per chipping, mentre que les corones de resina reforçada i de ceràmica híbrida, van presentar fractures parcials i totals en percentatges similars.
  • La manera de fractura va dependre del material de les corones i no del tractament d'envelliment rebut.
  • Fins i tot havent diferències quant als valors de resistència, totes les corones van superar els rangs habituals de les forces masticatòries, la qual cosa les fa igualment adequades per al seu ús clínic a nivell premolar.

30 de novembre 2015

Desgast dental. La perspectiva del Dr. Kois.

El Dr. Josep Cabratosa assisteix a un curs impartit pel Dr. Kois de Seatle (USA) a Madrid el 7 de Novembre, sobre el diagnòstic i control funcional dels pacients amb desgasts dentals.
Els desgasts dentals es un trastorn que presenten molt pacients i que suposen un deteriorament significatiu de les dents. La seva causa pot ser principalment per 3 motius: desgast pel contacte entre dents (atrició), desgast per el contacte amb un cos estrany (abrasió) o desgast degut a un agent químic, ja sigui del propi cos ( àcids del estomac) o extern ( suc de llimona, vinagre, Coca-Cola...).

28 de novembre 2015

DIRECCIÓ DE TESI DOCTORAL


En el marc del Doctorat en Odontologia de la Universitat Internacional de Catalunya i sota la direcció del Dr. Oscar Figueras i el Dr. Josep Cabratosa, va tenir lloc la  defensa de la tesi doctoral del doctorand Herminio García que porta per títol: "DISEÑO MEDIANTE EL ANÁLISIS DE ELEMENTOS FINITOS, ESTUDIO IN VITRO Y CASOS CLÍNICOS DE UN TORNILLO TEMPORAL FUSIBLE PARA CARGA INMEDIATA". Aquest treball va permetre desenvolupar un cargol temporal de fixació implant-pilar protèsic per protegir l'osteointegració de l'implant en casos de provisionalizació immediata, que fracturava de manera favorable (permetia ser descargolament) i permetia un par de 20Ncm, sent viable clínicament.

20 de novembre 2015

DIRECCIÓ DE TESI DOCTORALEn el marc del Doctorat en Odontologia de la Universitat Internacional de Catalunya i sota la direcció del Dr. Josep Cabratosa i el Dr. Oscar Figueras, va tenir lloc la  defensa de la tesi doctoral del doctorand Oriol Cantó que portava per títol: "AVALUACIÓ IN VITRO DE L’ESTRÈS SOBRE UNA CONNEXIÓ IMPLANT-PILAR TIPUS CON MORSE SEGONS EL MATERIAL RESTAURADOR. "  
De l'estudi es va concloure que: el comportament de la connexió interna tipus conus-Morse de l'implant C1 no varia en funció del material rehabilitador en corones unitàries i amb una força aplicada verticalment de 100, 200 i 300 N; s'observà major presencia de forces transmeses a nivell apical i en menor mesura a nivell mig i coronal; i les forces transmeses pèls diferents materials, independent de la zona observada, són similars.

 També es va desenvolupar una metodologia que va permetre portar a terme una valoració qualitativa i quantitativa mitjançant un programa informàtic (Matlab) de les forces transmeses a la resina fotoelàstica un cop aplicada una força oclusiva sobres les diferents corones.

06 de novembre 2015

DIRECCIÓ DE TESI DOCTORAL

En el marc del Doctorat en Odontologia de la Universitat Internacional de Catalunya i sota la direcció del Dr. Josep Cabratosa, Dra. Cari Bagur i el Dr. Eduard Esteller, va tenir lloc la  defensa de la tesi doctoral del doctorand Juan José García que portava per títol: " Análisis de los procesos de integración neurosensorial implicados en el control de la estabilidad postural en pacientes con disfunción cráneo-mandibular".


De les diferents conclusions de l'estudi destacar que els pacients amb disfunció CM presenten una gestió més deficitària de l'estabilitat postural, tant en condicions estàtiques com dinàmiques, i especialment referides al pla mediolateral en condició visual d'ulls tancats.

19 d’octubre 2015

45è Congrés de SEPES (Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética)

El Dr. Cabratosa i la Dra. Corominas assisteixen a la 45 reunió anual de la SEPES ( Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética), celebrada a Sevilla del 9 al 11 d’octubre.

13 de juliol 2015

DIRECCIÓ DE TESI DOCTORAL


En el marc del Doctorat en Odontologia de la Universitat Internacional de Catalunya i sota la direcció del Dr. Josep Cabratosa i el Dr. Magí Brufau, va tenir lloc la  defensa de la tesi doctoral del doctorand Francisco Real que portava per títol: " Estudio in vitro del ajuste marginal y la resistencia a fuerzas compresivas de coronas metal-cerámica de cromo-cobalto coladas, sinterizadas, mecanizadas y pre-sinterizadas "  

De les conclusions de l'estudi destacar que:
  • L'ajust marginal de les corones metall-ceràmica elaborades amb les quatre tècniques estudiades compleixen amb criteris clínics acceptables.
  • Les corones metall-ceràmica elaborades mitjançant tècniques CAD / CAM presenten un millor ajust marginal que les realitzades mitjançant la tècnica de colat.
  • Les corones metall-ceràmica superen els criteris establerts pel que fa a la resistència a la fractura de la ceràmica.

26 de juny 2015

PUBLICACIÓ CIENTÍFICA a la revista CLINICAL ORAL IMPLANTS RESEARCH.


El Dr. Josep Cabratosa és coautor d'un article científic titulat: Effect of implant design in immediate loading. A randomized, controlled, split-mouth, prospective clinical trial (Assaig clinic aleatoritzat prospectiu controlat a boca partida) publicat a la revista CLINICAL ORAL IMPLANT RESEARCH.

El propòsit d'aquest estudi  prospectiu era evaluar l'estabilitat primaria de dos disenys d'implants: cilindric i cònic., aplicat a una càrrega immediata per suportar una pròtesi fixa sense contactes oclusius.

Dins de les limitacions d'aquest estudi es va arribar  a la conclusió que els implants cònic tenien valors d'estabilitat major i menor pèrdua d'os marginal , que els cilindrics14 de maig 2015

PUBLICACIÓ a la revista MAXILLARIS

El Dr. Josep Cabratosa es coautor d'un article sobre l'aplicació de la  fibra de carboni per la confecció de pròtesis dento-maxil·lars. La fibra de carboni presenta unes interessants avantatges respecte als materials metàl·lics convencionals.  L'article es va publicar a la revista Maxillaris. 


24 d’abril 2015

INTERNATIONAL DC/TMD COURSE

El Dr. Josep Cabratosa assisteix a Malmö (Suècia) a un curs sobre calibratge en l'exploració en pacients amb trastorns temporomandibulars. El curs va ser impartit en la Facultat d'Odontologia de la Universitat de Malmö i hi van participar 12 dentistes de diferents països d'Europa i Àsia. 

30 de març 2015

PUBLICACIÓ CIENTÍFICA a la revista INTERNATIONAL JOURNAL OF PERIODONTICS & RESTORATIVE DENTISTRY.

El Dr. Josep Cabratosa és coautor d'una article científic titulat: SHORT TERM RETROSPECTIVE CASE SERIES OF DENTAL IMPLANTS ASSISTING REMOVABLE PARTIAL DENTURES WITH LOCATOR® ABUTMENTS. (Sèrie de casos retrospectius a curt termini d'implants dentals amb pilars LOCATOR® en pròtesis parcials amovibles), publicat a la revista INTERNATIONAL JOURNAL OF PERIODONTICS & RESTORATIVE DENTISTRY.
El propòsit d'aquest estudi retrospectiu era avaluar el rendiment clínic d'implants  en pròtesis parcials amovibles (IARPD) amb pilars LOCATOR®, en diferents situacions edentulisme parcial, amb un període de seguiment mitjà de 30 mesos.
 Dins de les limitacions d'aquest estudi retrospectiu, es va arribar  a les següents conclusions:
1. Un IARPD augmenta la satisfacció del pacient.
2- Els teixits tous periimplantaris i les crestes desdentades residuals es van mantenir estables durant la mitja 28,6 mesos de seguiment període.
3. La supervivència dels implants en aquest estudi va ser de 91,6%, similar als implants estàndard. S'han de fer visites de seguiment freqüents dels pacients tractats amb IARPD per evitar el fracàs de l'implant.
4. L'ús del pilar Locator va resultar en un bon rendiment clínic degut a la seva facilitat de canviar l'element de retenció i també per la seva resistència al desgast, la fractura i l'afluixament del pilar.

19 de març 2015

THE INTERNATIONAL DENTAL SHOW (IDS) 2015

El Dr. Josep Cabratosa va assitir a la IDS celebrada durant els dies 10-14 de març , a la ciutat alemanya de Colonia.
Aquesta fira dental es la mes rellevant que es realitza  a Europa i te lloc cada dos anys. Hi participen representacions de tot el mon, la qual cosa permet conèixer les novetats mundials en l'àmbit odontològic.

14 de març 2015

XXVII JORNADAS IBÉRICAS DE PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS DE PRÓTESE ESTOMATOLÓGICAEl Dr. Josep Cabratosa assisteix a les XXVII JORNADAS IBÉRICAS DE PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS DE PRÓTESE ESTOMATOLÓGICA, celebrades a Lisboa els dies 6 y 7 de març. Les jornades es van centrar en debatre sobre la formació postraduada sobre pròtesi.  Hi van participar professors de diferents universitats de l'Estat espanyol i Portugal. 

24 de febrer 2015

MEETING ATM: UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR

El Dr. Josep Cabratosa assisteix a un simposium sobre l'actualitat de l'abordatge multidisciplinari dels trastorns temporomandibulars 
(trastorns dels músculs masticatoris i de les articulacions temporomandibulars). Es va celebrar a Madrid del 19 al 21 de febrer i hi van participar 15 ponents de diferents països d'Europa i d'Amèrica del nord i sud. D'entre ells destacar el reconegut Dr. Jeff Okeson. El Dr. Okeson es director d'un centre dedicat al dolor orofacial i els trastorns tempromandibulars, que pertany al Kentucky College of Dentistry (Lexington-USA) , on va estar el Dr. Cabratosa fa uns anys. 

06 de febrer 2015

DIRECCIÓ DE TESI DOCTORAL

El  dia 16 de gener va tenir lloc  en el marc del Doctorat en Odontologia de la Universitat Internacional de Catalunya, la defensa de la tesi doctoral que porta per titol: "Evaluación del ajuste marginal de coronas de zirconio fabricadas con dos sistemas CAD-CAM en preparaciones con dos diseños diferentes de línea de terminación", del doctorand: Raul Iram Euán Salazar; sota la direcció del Dr. Josep Cabratosa Termes i Dr. Óscar Figueras Álvarez. El format de la tesi va ser en la modalitat de compendi de publicacions.

L'estudi conclou que:
-L'ajustament marginal de corones de zirconi es veu afectada pel tipus de tècnica d'impressió utilitzat  (convencional o digital).
-Les preparacions amb línia de terminació d'espatlla arrodonit mostrar millor ajustament que el  xamfrà.
-Els efectes de cocció de la ceràmica i el glacejat no van tenir efecte significatiu en el grup confeccionat a partir d'impressions digitals intraorals.  
-El ciment de resina no influeix en l'ajustament marginal de corones de zirconi.
-L'ajustament marginal de corones de zirconi utilitzant impressions digitals intraoral es semblant al trobat en altres estudis on s'avaluaven corones en metall noble. 

09 de gener 2015

POSTGRAU D'ESPECIALITZACIÓ EN PSICONEUROIMMUNOENDOCRINOLOGIA

La fisioterapeuta Imma Cairó ha realitzat un POSTGRAU D'ESPECIALITZACIÓ EN PSICONEUROIMMUNOENDOCRINOLOGIA.  Aquest prograu esta destinat a capacitar per una visió integral de la salut valorant la interrelació del sistema immune amb els aspectes biològics i aspectes psicosocials de l'individu com a factors de salut i malaltia.


Durant el postgrau s'abordaren els hàbits alimentaris i la seva influència en tots els aspectes de la salut., l´impacte de la interrelació del sistema nerviós, el sistema immune i el sistema endocrí en l'individu, la regeneració del teixit conjuntiu i readaptació a l'activitat física en esportistes, com es comunica el sistema Immune i el sistema neurològic, la relació de l'estrès i la depressió amb el sistema immune, els bacteris, paràsits i fongs en ​​un equilibri simbiòtic dins del sistema neurològic intestinal i la seva relació amb el sistema Immune, y el diagnòstic i tractament integrador de malalties endocrines, neuropsicològiques i dolor crònic.