13 d’octubre 2014

44è Congrés de SEPES (Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética)

El Dr. Cabratosa assisteix a la 44 reunió anual de la SEPES ( Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética), celebrada a Malaga del 10 al 12 d’octubre. La reunió estava dedicada a les noves tècniques y la predictibilitat dels tractaments odontològics.

03 d’octubre 2014

REHABILITACIÓ NEURO-OCLUSIVA (REHABILITACIÓN NEURO-OCLUSAL)

La Dra. Anna Aiguaviva ha realitzat el curs de formació en Rehabilitació Neuro-Oclusiva  (RNO) del  Dr. Pedro Planas.
La Rehabilitació Neuro-Oclusiva, és una disciplina preventiva dels problemes odontològics. El seu objectiu és el de conduir la boca, des de l’erupció de les primeres dents, a una situació d’equilibri, mitjançant l’estimulació de les pròpies forces naturals.

Els tractaments de RNO utilitzen mètodes senzills i no agressius, com tallats selectius, les pistes planes o uns aparells molt senzills. Aquests aparells tenen un fet en comú: deixen lliure la mandíbula, permetent els moviments de lateralitat. Aquesta llibertat de moviments permet que sigui favorable i ràpidament acceptat per els pacients.

02 d’octubre 2014

DIRECCIÓ DE TESI DOCTORAL


Juntament amb el Dr. Manuel Ribera, el Dr, Cabratosa és director de la tesi doctoral: "Oral Health Survey of a population living in nursing homes in Catalonia" (Enquesta de Salut Oral de la població que viu en llars d'avis a Catalunya)
de l'ara doctora, Rosa Moreno López , que va obtenir la qualificació d'Excel·lent .  El treball de recerca es va realitzar en diferents llars d'avis de Catalunya i la defensa  es va realitzar a la Universitat Internacional de Catalunya.
L'objectiu d'aquest estudi era conèixer la salut oral dels residents en les llars d'avis de Catalunya.
Es va valorar la prevalença de lesions en la mucosa oral, trastorns temporomandibulars, malaltia periodontal (de les genives), caries radicular ( a les arrels de les dents); les necessitats de tractaments dentals: obturacions (empastaments), endodòncies (matar el nervi) i pròtesis; els hàbits d'higiene oral; la autopercepció de la seva salut oral; i els pars oclusius (dents disponibles per mastegar).