13 de juliol 2015

DIRECCIÓ DE TESI DOCTORAL


En el marc del Doctorat en Odontologia de la Universitat Internacional de Catalunya i sota la direcció del Dr. Josep Cabratosa i el Dr. Magí Brufau, va tenir lloc la  defensa de la tesi doctoral del doctorand Francisco Real que portava per títol: " Estudio in vitro del ajuste marginal y la resistencia a fuerzas compresivas de coronas metal-cerámica de cromo-cobalto coladas, sinterizadas, mecanizadas y pre-sinterizadas "  

De les conclusions de l'estudi destacar que:
  • L'ajust marginal de les corones metall-ceràmica elaborades amb les quatre tècniques estudiades compleixen amb criteris clínics acceptables.
  • Les corones metall-ceràmica elaborades mitjançant tècniques CAD / CAM presenten un millor ajust marginal que les realitzades mitjançant la tècnica de colat.
  • Les corones metall-ceràmica superen els criteris establerts pel que fa a la resistència a la fractura de la ceràmica.