15 de març 2014

PUBLICACIÓ CIENTÍFICA sobre PEEK en la revista americana JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY

El Dr. Cabratosa es coautor d’un article sobre l'innovadora aplicació d'un tipus de resina termoplàstica (PEEK) per la confecció de pròtesi amovibles obturadores. 

Les pròtesis obturadores son destinades a pacients amb perforacions de la volta del paladar. 

El PEEK es un material freqüentment utilitzat en la medicina, però poques vegades en odontologia. Aquest material permet un millor ajustament de la pròtesi aportant més lleugeres i funcionalitat.