25 de setembre 2014

PUBLICACIÓ CIENTÍFICA en la revista americana JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY

El Dr.Josep Cabratosa es coautor d’un article d’investigació titulat:  ADHESION OF DENTAL PORCELAIN TO CAST, MILLED, AND LASER-SINTERED COBALT-CHROMIUM ALLOYS: SHEAR BOND STRENGHT AND SENSITIVITY TO THERMOCYCLING (Adhesió de la porcellana dental a aliatges colts , fresats i laser-sinteritzats: adhesió a forces de cisallament i sensibilitat al termociclat), que s'ha que s'ha publicat a la revista americana JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY.  

Aquest estudi d'investigació conclou que:

-Hi han diferència en l'adhesió de la porcellana depenen de si  el Cr-Co es colat, fresat o laser-sinteritzat, tanmateix aquesta diferència no es dona si els aliatges son sotmesos a termociclat. Tot i això els valors d'adhesió estan dins un rang clínicament acceptable.

-No es van trobar diferències entre els diferents processats del Cr-Co pel que fa al tipus de fallida de l'adhesió.