17 de febrer 2016

TUTORIA DE TESI DOCTORAL


En el marc del Doctorat en Odontologia de la Universitat Internacional de Catalunya i sota la tutoria del Dr. Josep Cabratosa i la direcció del Dr. Oscar Figueras i el Dr. Jordi Cano, va tenir lloc la  defensa de la tesi doctoral del doctorand Josep Serra que portava per títol: " ESTUDI D’ADHESIÓ D’UNA CERÀMICA FELSDPÀTICA AMB DIFERENTS ALIATGES DE CROM COBALT COLAT, FRESAT I SINTERITZAT"
De les conclusions destacar que:
-Hi han diferència en l'adhesió de la porcellana depenen de si  el Cr-Co es colat, fresat o laser-sinteritzat, tanmateix aquesta diferència no es dona si els aliatges son sotmesos a termociclat. Tot i això els valors d'adhesió estan dins un rang clínicament acceptable.

-No es van trobar diferències entre els diferents processats del Cr-Co pel que fa al tipus de fallida de l'adhesió.

03 de febrer 2016

DIRECCIÓ DE TESI DOCTORAL

En el marc del Doctorat en Odontologia de la Universitat Internacional de Catalunya i sota la direcció del Dr. Oscar Figueras i el Dr. Josep Cabratosa va tenir lloc la  defensa de la tesi doctoral de la doctoranda Teresa Roselló que portava per títol: " EVALUACIÓN DE LA CARGA INMEDIATA CON ANCLAJES LOCATOR® SOBRE DOS IMPLANTES MANDIBULARES. ESTUDIO CLÍNICO PROSPECTIVO"
De les conclusions destacar que:
-No hi va haver diferències en la supervivència dels implants amb càrrega immediata i els implants amb càrrega diferida, obtenint-se una supervivència del 97,5%. Tampoc en la pèrdua òssia,  en l'estabilitat dels implants, en l'índex gingival i l'índex de placa dels implants.
-Hi va haver diferències en el grau de satisfacció dels pacients tractats amb càrrega immediata i els pacients tractats amb càrrega diferida. Els pacients als quals se'ls va sotmetre a implants amb càrrega immediata va manifestar una satisfacció major.