29 de desembre 2014

PUBLICACIÓ CIENTÍFICA a la revista DENTISTRY (open access)El Dr.Josep Cabratosa es coautor d’un article d’investigació titulat: AWARENESS AND USE OF MOUTHGUARDS IN ATHLETES WITH A HIGH RISK OF ORAL TRAUMA IN BARCELONA (Coneixement i ús de protectors bucals en els atletes amb un alt risc de fractures orals a Barcelona) que s'ha publicat a la revista DENTISTRY, d'acces obert on line.


La principal troballa d'aquest estudi es la constatació de la manca d'informació respecte asl protectors bucals entre els esportistes de diferents disciplines.