26 de juny 2015

PUBLICACIÓ CIENTÍFICA a la revista CLINICAL ORAL IMPLANTS RESEARCH.


El Dr. Josep Cabratosa és coautor d'un article científic titulat: Effect of implant design in immediate loading. A randomized, controlled, split-mouth, prospective clinical trial (Assaig clinic aleatoritzat prospectiu controlat a boca partida) publicat a la revista CLINICAL ORAL IMPLANT RESEARCH.

El propòsit d'aquest estudi  prospectiu era evaluar l'estabilitat primaria de dos disenys d'implants: cilindric i cònic., aplicat a una càrrega immediata per suportar una pròtesi fixa sense contactes oclusius.

Dins de les limitacions d'aquest estudi es va arribar  a la conclusió que els implants cònic tenien valors d'estabilitat major i menor pèrdua d'os marginal , que els cilindrics