21 d’octubre 2016

DIRECCIÓ DE TESI DOCTORAL

En el marc del Doctorat en Odontologia de la Universitat Internacional de Catalunya i sota la direcció del Dr. Josep Cabratosa i el Dr. Jordi Cano, va tenir lloc la  defensa de la tesi doctoral del doctorand Miguel Ángel Carreño que portava per títol: "ESTUDIO IN VITRO SOBRE LA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y TIPO DE FALLO DE PRÒTESIS FIJAS ADHESIVAS ELABORADAS CON DSITINTOS MATERIALES Y DISEÑOS”.
  

En l’estudi es van comparar pròtesis adhesivas (PA) per restituir una incisiva inferior amb un únic retenidor, confeccionades en tres materials diferents: metall-ceràmica, disilicat de liti i resina nanoceràmica.Es va concloure, entrte altres aspectes,  que les PA de metall-ceràmica eren les més resistents a una força vertical (0º) i les de resina nanoceràmicas les més resistents a una força angulada (45º). 

18 d’octubre 2016

46è Congrés de SEPES (Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética)

El Dr. Cabratosa  assisteix a la 46 reunió anual de la SEPES 
(Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética), celebrada a Bilbao del 13 al 15 d’octubre.

08 d’octubre 2016

JORNADA SOBRE BRUXISME

El Dr. Josep Cabratosa assisteix a una jornada sobre bruxisme impartit pel Dr. Paesani, el qual ha estudiat extensament aquesta activitat parafuncional.