30 de novembre 2015

Desgast dental. La perspectiva del Dr. Kois.

El Dr. Josep Cabratosa assisteix a un curs impartit pel Dr. Kois de Seatle (USA) a Madrid el 7 de Novembre, sobre el diagnòstic i control funcional dels pacients amb desgasts dentals.
Els desgasts dentals es un trastorn que presenten molt pacients i que suposen un deteriorament significatiu de les dents. La seva causa pot ser principalment per 3 motius: desgast pel contacte entre dents (atrició), desgast per el contacte amb un cos estrany (abrasió) o desgast degut a un agent químic, ja sigui del propi cos ( àcids del estomac) o extern ( suc de llimona, vinagre, Coca-Cola...).

28 de novembre 2015

DIRECCIÓ DE TESI DOCTORAL


En el marc del Doctorat en Odontologia de la Universitat Internacional de Catalunya i sota la direcció del Dr. Oscar Figueras i el Dr. Josep Cabratosa, va tenir lloc la  defensa de la tesi doctoral del doctorand Herminio García que porta per títol: "DISEÑO MEDIANTE EL ANÁLISIS DE ELEMENTOS FINITOS, ESTUDIO IN VITRO Y CASOS CLÍNICOS DE UN TORNILLO TEMPORAL FUSIBLE PARA CARGA INMEDIATA". Aquest treball va permetre desenvolupar un cargol temporal de fixació implant-pilar protèsic per protegir l'osteointegració de l'implant en casos de provisionalizació immediata, que fracturava de manera favorable (permetia ser descargolament) i permetia un par de 20Ncm, sent viable clínicament.

20 de novembre 2015

DIRECCIÓ DE TESI DOCTORALEn el marc del Doctorat en Odontologia de la Universitat Internacional de Catalunya i sota la direcció del Dr. Josep Cabratosa i el Dr. Oscar Figueras, va tenir lloc la  defensa de la tesi doctoral del doctorand Oriol Cantó que portava per títol: "AVALUACIÓ IN VITRO DE L’ESTRÈS SOBRE UNA CONNEXIÓ IMPLANT-PILAR TIPUS CON MORSE SEGONS EL MATERIAL RESTAURADOR. "  
De l'estudi es va concloure que: el comportament de la connexió interna tipus conus-Morse de l'implant C1 no varia en funció del material rehabilitador en corones unitàries i amb una força aplicada verticalment de 100, 200 i 300 N; s'observà major presencia de forces transmeses a nivell apical i en menor mesura a nivell mig i coronal; i les forces transmeses pèls diferents materials, independent de la zona observada, són similars.

 També es va desenvolupar una metodologia que va permetre portar a terme una valoració qualitativa i quantitativa mitjançant un programa informàtic (Matlab) de les forces transmeses a la resina fotoelàstica un cop aplicada una força oclusiva sobres les diferents corones.

06 de novembre 2015

DIRECCIÓ DE TESI DOCTORAL

En el marc del Doctorat en Odontologia de la Universitat Internacional de Catalunya i sota la direcció del Dr. Josep Cabratosa, Dra. Cari Bagur i el Dr. Eduard Esteller, va tenir lloc la  defensa de la tesi doctoral del doctorand Juan José García que portava per títol: " Análisis de los procesos de integración neurosensorial implicados en el control de la estabilidad postural en pacientes con disfunción cráneo-mandibular".


De les diferents conclusions de l'estudi destacar que els pacients amb disfunció CM presenten una gestió més deficitària de l'estabilitat postural, tant en condicions estàtiques com dinàmiques, i especialment referides al pla mediolateral en condició visual d'ulls tancats.