31 de maig 2014

14è Congrés de SEKMO (Sociedad Española de Kinesiología Médica Odontológica)

La fisiotterapeuta Imma Corominas va  assistir del dia 29 al 31 de maig al XIV congrés SEKMO (Sociedad Española de Kinesiología Médica Odontológica) celebrat a Barcelona. El lema del congrés era "L'art kinesiològic i postural  aplicat a l'odontologia i les neurociències".  Es van abordar temes de la kinesiologia, posturologia i medicina biològica, i la seva relació amb  l'odontologia.