12 de maig 2017

PUBLICACIÓ CIENTÍFICA a la revista MEDICAL RESEARCH ARCHIVES.

El Dr. Josep Cabratosa és coautor d'un article científic titulat:  POLYETHERETHERKETONE (peek) AS A MEDICAL AND DENTAL MATERIAL A LITERATure review (PEEK Com material mèdic i dental. Revisió de la literatura), publicat a la revista MEDICAL RESEARCH ARCHIVES.

L'objectiu d'aquesta  revisió va ser avaluar la polieteretercetona (PEEK) com a material alternatiu al titani en casos clínics mèdics i dentals.

La literatura suggereix que el PEEK pot ser  una alternativa al titani, especialment en casos d'ortopèdia i en implantologia oral.  Tanmateix es requereixen estudis addicionals per obtenir suficient base científica per permetre el seu ús com a material permanent.